תויות ניילון

אנו מייצרים תויות פסקו וניילון אפשרי חתוך ובגלילים.