מדבקות

מדבקות בגלילים מצבע אחד עד פרוצס אנו עושים גם הטבעות בכסף ובזהב חיתוכים בצורות שונות.