מדבקות לבגד ים

מדבקות מיוחדות לבגדי ים. מדבקות ותויות לבגדי ים, מדבקות מיוחדות לבגדי ים ותויות 4 צבעים.