הדפסת משי

אנו מייצרים במקום הדפסות משי על קרטונית וגאקרונים.