הדפסה צבעונית
      בד סטאן

הדפסה צבעונית על בדי סטן. חדש חדש הדפסה בצבע מלא על סרטי סטן .אפשרות לברקוד